Przedszkole i żłobek zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Zapisz do nas swoje dziecko

Nabór do naszych placówek trwa cały rok. Przyjmujemy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Serdecznie zapraszamy.

{

Nasze motto

„Dla nas najważniejsze jest aby nasze dzieci były szczęśliwe, gdyż tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli”

Relaks i odpoczynek

W naszej placówce, po obiadku, wszystkie dzieci odpoczywają. Odbywa się to na różne sposoby w zależności od wieku i potrzeb maluchów

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu dzieci będą rozwijać swe umiejętności artystyczne i sportowe. Wystarczy dać dzieciom pole do popisu, by mogły realizować się wcielając rozmaite role a nade wszystko świetnie się bawić.