Żłobek

Ramowy plan dnia dzieci żłobkowych:

 • 6.15 – 8.00       Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, indywidualne i w zespołach, tworzenie i wykorzystywanie sytuacji wychowawczych
 • 8.00 – 8.20       Ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne w grupie
 • 8.20 – 8.30       Prace porządkowe, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania
 • 8.30 – 9.00       Śniadanie
 • 9.00 – 10.30     Zajęcia edukacyjne zintegrowane, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju, zajęcia dodatkowe
 • 10.30 – 11.00    Zabawy i gry dydaktyczno – ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, zabawy swobodne inspirowane przez dzieci
 • 11.00 – 11.30    Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do obiadu – pierwsze danie – zupka
 • 11:30 – 14.00    Odpoczynek
 • 13.00 – 14.00    Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu – drugine danie
 • 13.00 – 14:50  Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna, ćwiczenia grafomotoryczne zajęcia plastyczne, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne
 • 14:50- 15:00    Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
 • 15.00- 15.20    Podwieczorek
 • 15.20 – 17:15    Zabawy dowolne, spontaniczne i zorganizowane, realizowanie pomysłów dzieci, indywidulane kontakty z dziećmi,  rozchodzenie się dzieci

 

Nasza placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 17.15.

Pracujemy przez cały rok kalendarzowy, łącznie z wakacjami i feriami (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wiewiórki

Rozkład zajęć dodatkowych

Delfinki

Rozkład zajęć dodatkowych

Relaks i odpoczynek

Wypoczynek i relaks jest bardzo ważny dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. W naszej placówce, po obiadku, wszystkie dzieci odpoczywają. Odbywa się to na różne sposoby w zależności od wieku i potrzeb maluchów.

Najmłodszym dzieciom zapewniamy możliwość leżakowania (spania). Dzieci śpią na leżaczkach lub materacykach, z własną poduszeczką i kocykiem. Maluszki nie są wybudzane, śpią tyle ile potrzebują, chyba że rodzic życzy sobie inaczej.

Dzieci starsze oraz te, które nie potrzebują poobiedniej drzemki, odpoczywają w pozycji leżącej ( z poduszeczką i kocykiem) słuchając muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczyciela. Taki odpoczynek trwa około 30 min, po czym dzieci przechodzą do zajęć relaksacyjnych takich jak: gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, puzzle, prace plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne itp.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia integracyjne – gry i zabawy w grupie, pozwalające dzieciom na szybsze nawiązanie kontaktu z rówieśnikami, wpływają pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz na emocjonalny związek z innymi dziećmi i nauczycielem;

Zajęcia plastyczno-techniczne – wykonywanie prac plastycznych i technicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik. Zajęcia te znacznie usprawniają zdolności manualne dzieci, rozwijają wyobraźnię i zmysł artystyczny maluchów oraz wpływają na poczucie estetyki i gustu; 

Zajęcia przyrodnicze – poznawanie gatunków roślin i zwierząt, obserwacje przyrodnicze podczas wycieczek i spacerów, wykonywanie doświadczeń i eksperymentów pozwalających poznać świat przyrody, prace hodowlane i pielęgnacyjne, gromadzenie okazów przyrodniczych wykorzystywanych do działalności twórczej, rozbudzanie wrażliwości ekologicznej.

Bajkoczytanie – codzienne czytanie dzieciom bajek, baśni i opowiadań przez przynajmniej 20 minut. Czytanie dzieciom zaspokaja ich potrzeby emocjonalne, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i wiedzę ogólną oraz poprawia koncentrację.

Rytmika – zajęcia taneczno-ruchowe przy muzyce. To forma aktywności u dzieci, podczas której wyzwalają się najgłębsze emocje i w znacznym stopniu wpływają na niezwykłe uwrażliwienie. Poprzez ruch dzieci wyrażają radość, złość, zadowolenie, smutek, w zależności od rodzaju muzyki, piosenki czy zabawy. Zajęcia rytmiczne są nieodzownym elementem prawidłowego i kompleksowego rozwoju dzieci począwszy od ich najmłodszych lat. Wpływają na wyczucie rytmu oraz poprawiają koordynację ruchową maluchów.

Język angielski – Nauka języka poprzez pryzmat zabawy i rozrywki. Stymulowanie prostych wypowiedzi oraz uruchamianie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy: plansz tematycznych, gier dydaktycznych, zabaw ruchowych, słowników obrazkowych, środków audio, video.Dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny, intuicyjnie naśladując to co usłyszały. Ważną rolę odgrywają ćwiczenia opierające się na metodzie „reagowania całym ciałem”, rytm i rym oraz zabawy z językiem. Dlatego też, podczas zajęć dzieci uczą się piosenek, rymowanek, tekstów rytmizowanych. Dzieci w wieku przedszkolnym nastawione są pozytywnie do mówienia, powtarzania, eksperymentowania i nie boją się popełniać błędów. Cechuje je naturalna ciekawość świata i chęć nauki rzeczy nowych, które poznają wszystkimi zmysłami, a także duża zdolność artykulacyjna i gotowość do naśladowania co sprzyja bezpośredniemu fonematycznemu opanowaniu języka obcego.

Gimnastka korekcyjna – Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych, ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych (worki gimnastyczne, szarfy, obręcze). Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Ćwiczenia zawierające elementy korektywy oparte są m.in. o: działanie profilaktyczne, wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa, wzmacnianie mięśni rąk, nóg, brzucha, grzbietu, łopatek, wzmacnianie mięśni oddechowych, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz wspaniałej zdrowej zabawy. Zajęcia są dostosowywane do wieku i poziomu sprawności dziecka

Logopedia – Wesołe stymulujące mowę zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, usprawniają motorykę i kontrolę ruchów narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy), kształtują prawidłowy tor oddechowy, kształtują słuch fonematyczny, poprawiają artykulację. Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych, mają charakter profilaktyczny i terapeutyczny. W trakcie zajęć wykorzystywana jest szeroka gama ciekawych pomocy logopedycznych.

Taniec  –  Zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, rozwijają wyobraźnię przestrzenno-ruchowa i koordynację. Układy i sekwencje taneczno – ruchowe wpływają korzystnie na układ motoryczny dzieci oraz zaineresowanie tą formą aktywności artystycznej.

Religia – Wychowanie religijne jest bardzo ważne, a nawet konieczne w życiu małego dziecka. Dzieci poznają podstawowe prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Kształtują swoją osobowość oraz system wartości.

Teatr – Raz lub dwa razy na miesiąc gościmy w przedszkolu „wędrowne teatrzyki, które prezentują spektakle teatralne dla dzieci. W przedstawieniach grają prawdziwi aktorzy oraz kukiełki czy lalki. Teatrzyki dają dzieciom możliwość kontaktu ze sztuką teatralną, rozwijają wrażliwość i poczucie estetyki. Przygotowują najmłodszych do roli odbiorcy i widza, kształtują właściwe zachowania. Mają również dużą wartość edukacyjną. 

Prywatne przedszkole Happy House | Prywatny żłobek Familijne Skrzaty © 2024 All rights reserved | Polityka prywatności oraz Klauzla informacyjna RODO