O nas

Nasza misja

 • Przedszkole i żłobek zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 • Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Wizja naszej placówki:

 • Przedszkole i żłobek zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 • Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Atuty

ORGANIZACJA

 • nadzór Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • małe grupy (16 osobowe)
 • pracujemy cały rok kalendarzowy
 • bogate kalendarium imprez i uroczystości przedszkolnych. Każdego roku będziemy bardzo uroczyście obchodzić Święta Bożego Narodzenia (wspólna wigilia), Wielkanoc, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, rodzinne pikniki, integracyjne spotkania dzieci i rodziców tj.: grzybobranie,
 • zajęcia: język angielski (nie będzie u nas językiem obcym, codziennie będziemy bawić się i uczyć stosować język angielski w codziennych czynnościach), rytmika, zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna, religia

 

PROGRAM

 • ciekawe spotkania, wycieczki, przedstawienia teatralne, bale oraz spotkania z ludźmi sztuki.
 • zajęcia rozwijające kreatywność, samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, zdolności do występowania przed grupą
 • codzienny program nauczania jest wzbogacony o warsztaty językowe rozwijające wyobraźnię, pomysłowość i oryginalność
 • program adaptacyjny, umożliwiający dziecku spędzanie pierwszych chwil w przedszkolu w towarzystwie rodziców ( rodzice mogą przebywać na terenie przedszkola w wyznaczonym miejscu i dziecko w każdej chwili może podejść do niego, w sierpniu tydzień adaptacyjny! Dla dzieci nowych, zajęcia dziecko – nauczyciel – rodzic)

 

OBIEKT

 • przestronne sale dydaktyczne
 • wspaniały ogród 1000 m2
 • duży, bezpieczny plac zabaw
 • budynek budowany od podstaw jako przedszkole i żłobek, spełniający wszelkie wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej

Przedszkole i żłobek spełnia wszelkie obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach budowlanych i pożarowych. Na drodze ewakuacyjnej umieszczono oświetlenie awaryjne. Zgodnie z przepisami przedszkole wyposażone jest też w piorunochron. Korytarze wyłożone są płytkami antypoślizgowymi mającymi atesty. Wszystkie gniazdka elektryczne umieszczono poza zasięgiem dzieci na wysokości 1,6 m. We wszystkich oknach poniżej 1,1 m zastosowano specjalne szyby bezpieczne. Uniemożliwiono dostęp do okien poniżej 1,1 m poprzez zamknięcie na klucz.

 

WYŻYWIENIE

 • 4 pyszne posiłki dziennie, także dla dzieci z dietą eliminacyjną, posiłki są nielimitowane, napoje dostępne są dla dzieci przez cały dzień
 • ciekawe potrawy, różnorodność smaków mają pomóc dzieciom odkryć świat doznań kulinarnych,
 • Prawidłowe żywienie dziecka w okresie żłobkowym i przedszkolnym to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Podawać będziemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze.

Nie będziemy zmuszać dzieci do jedzenia!

 

KADRA

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”

Nasza kadra to zespół młodych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, specjalistów i instruktorów, którzy dbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu i żłobku. Swoją pasją inspirują i motywują dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów. Codziennie dbają o rozwój duchowy, emocjonalny i intelektualny dzieci, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.

 

ZABAWKI i POMOCE DYDAKTYCZNE

 • wybrane zabawki wysokiej jakości pobudzają do eksperymentów, do odkrywania nowych znaczeń, zastosowań
 • pomoce dydaktyczne gwarantują zainteresowanie, wzbudzają ciekawość oraz stymulują rozwój intelektualny

Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i korzysta z programów wychowania przedszkolnego zalecanych i dopuszczonych przez MEN. Wybór treści programowych zostanie dokonany przez pedagogów, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka na danym etapie życia.

Korzystamy także z ciekawych programów autorskich: Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metode Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne, Elementy Kinezjologii Edukacyjnej, Nauka gry na instrumentach Karla Orffa, Elementy pedagogiki zabawy Klanza.

Prywatne przedszkole Happy House | Prywatny żłobek Familijne Skrzaty © 2024 All rights reserved | Polityka prywatności oraz Klauzla informacyjna RODO