Jak nam mija dzień

Wstecz


Jak nam mijają dni od poniedziałku do piątku ;-)

6:15 – 8 :30 Przychodzenie dzieci do przedszkola, zabawy dowolne, praca indywidualna z dziećmi

8:30 – 9:00 Poranne zabawy ruchowe z elementami gimnastyki,czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

9:00 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 10:30 Zajęcia rozwijające aktywność twórczą dzieci kierowane przez nauczyciela

10:30 – 12:00 Pobyt na świeżym powietrzu prace indywidualne w grupach, zajęcia i zabawy edukacyjne

12:00 – 13:00 Obiad

13:00 – 14:50 Relaks, odpoczynek, zabawy relaksujące, wyciszające, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek i opowiadań inspirowanych przez nauczyciela

14:50- 15:20 Podwieczorek

15:20 – 18:00 Zajęcia dodatkowe, spacer i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy spontaniczne , zajęcia porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów